LÀM NHÃN MÁC TẠI CẦN THƠ – KIMPHATLABEL CHUYÊN GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP IN NHÃN MÁC QUẦN ÁO, NHÃN DỆT THEO YÊU CẦU GIAO TẬN NƠI TẠI CẦN THƠ